Kringbijeenkomst

UITNODIGING VOOR DE NAJAARSKRINGBIJEENKOMST VAN HET GENOOTSCHAP VOOR GEOFICTIE

DATUM:
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017

LOCATIE:
Het Kloosterhuis
Grotestraat 71
5836 AC Sambeek (vlakbij Boxmeer, NO Brabant )

Beste geoficticus,

Hierbij ben je uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op zaterdag 28 oktober 2017. De bijeenkomst zal om 12:30 beginnen met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden zijn hierbij van harte welkom. Niet-leden zijn van harte welkom na de ALV, d.w.z. vanaf 14.30u.

Tijdens de ALV wordt het financieel jaarverslag ter goedkeuring overlegd aan de ALV. Dit verslag zal z.s.m. digitaal worden doorgestuurd. Ook wordt het geamendeerde voorstel tot wijziging van de statuten ter stemming aangeboden. Indien je niet naar de ALV kunt komen heb je tot en met vrijdag 27 oktober 13.00 uur de gelegenheid om je stem door te geven per e-mail of post brengen. Verderop in deze uitnodiging volgt een uiteenzetting van de procedure.

Na het huishoudelijke deel van de bijeenkomst begint de kring, die begonnen wordt met het gebruikelijke rondje langs de geo’s. Dit jaar willen we daar uitgebreider op in gaan dan vorig jaar. Neem dus digitaal of fysiek materiaal mee van je geo om het te presenteren. Net als vorig jaar kunnen we ook uitgebreid in het archief van het GvG struinen, aangezien we in hetzelfde gebouw als het archief zitten.

PROGRAMMA
12.30   Zaal open, gelegenheid elkaar bij te praten, tips en ervaringen uit te wisselen
13.00   Aanvang kringbijeenkomst met ALV. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vorige ALV
  4. Voorstel voor statuten wijziging (ter stemming)
  5. Financiën
  6. W.v.t.t.k.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

14.30   Korte pauze
14.45   Rondje langs de geo’s & struinen in het archief
17.00   Sluiting kringbijeenkomst


Procedure stemming statutenvoorstel en amendementen
Indien je niet aanwezig bent kun je schriftelijk of digitaal je stem uitbrengen tot vrijdag 27 oktober 13:00. Stemmen doe je door een e-mail te sturen naar secretariaat@geofictie.nl of een brief te posten naar het secretariaat (zie adres onderaan deze uitnodiging). In dit bericht geef je volgens onderstaand voorbeeld aan op welke voorstellen je VOOR, TEGEN of BLANCO stemt. Alleen stemmen die voldoen aan het hieronder getoonde voorbeeld worden meegeteld.
Het statutenvoorstel wordt je in een aparte e-mail toegestuurd.

Voorbeeld;
Voornaam: Peter
Achternaam: het Voorbeeldlid
stem: VOOR

Indien niet de helft van de verenigingsleden aanwezig is om te stemmen of een stemming opstuurt wordt het betreffende voorstel meegenomen naar de volgende ALV. In die ALV is een twee-derde meerderheid aan stemmen van de aanwezige leden voldoende om het voorstel aan te nemen. We willen graag zoveel mogelijk stemmen binnen krijgen, dus neem even de tijd om het voorstel door te lezen en je stem door te mailen (of schrijven).

Indien het voorstel tot wijziging van de statuten met voldoende stemmen niet wordt aangenomen zal het in de volgende ALV opnieuw worden aangeboden ter stemming, bij die stemming kan met 2/3e van de aanwezige stemmen het voorstel worden aangenomen.

ROUTEBESCHRIJVING
Per NS/openbaar vervoer: treinreizigers vinden op zaterdag helaas geen bus naar Sambeek. Het is ongeveer een half uur lopen.
Neem de straat tegenover het station (de Bilderbeekstraat). Ga vlak voor de voorrangsweg aan het eind een klein straatje rechts in (de Begijnenstraat) en blijf die stug volgen, ook als het een fietspad wordt en een slinger maakt. Na de nieuwbouwwijk zie je al meteen de kolossale kerktoren van Sambeek. Daar moet je heen. Linksaf de Zandsteeg in, en op de voorrangsweg (de Grotestraat) rechtsaf. Na ongeveer 200 m is rechts het Kloosterhuis. De ingang is de deur van de kapel.Per auto: automobilisten kunnen vanaf de A73 of A77 de richting Sambeek aanhouden. Parkeren kan het beste op het Pastoor de Vochtplein (tegenover de kerk).


 


Thema’s waren:

2015 (2): bezoek aan Het Kloosterhuis
2015 (1): bezoek aan tentoonstelling ‘De wereld Gespiegeld’ in het MAS te Antwerpen
2014 (2): zesde lustrumbijeenkomst
2014 (1): bezoek aan tentoonstelling ‘Atlassen’ in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
2013 (2): ALV
2013 (1): workshop van Atelier Martijn Kessler
2012 (2): presentatie van hoogleraar neurofysiologie Gert van Dijk
2012 (1): uitstapje naar het Maritiem Museum in Rotterdam
2011 (2): informatie over het op te starten interactieproject Nywal
2011 (1): stedelijke infrastructuur, inrichting en beheer (2)
2010 (2): stedelijke infrastructuur, inrichting en beheer (1)
2010 (1): utopie en dystopie
2009 (2): vijfde lustrumbijeenkomst
2009 (1): geologie
2008 (2): feit, fictie en werkelijkheid
2008 (1): geschiedenis en geschiedvervalsing
2007 (2): kaarten tekenen – analoog en digitaal
2007 (1): mythologie, legendes en geschiedschrijving
2006 (2): het interactieproject Pangeo
2006 (1): spellen met een geofictief onderwerp
2005 (2): beeldvorming van landen deel 2
2005 (1): beeldvorming van landen deel 1
2004 (2): vierde lustrumbijeenkomst
2004 (1): geofictie en onderwijs
2003 (2): astrobiologie
2003 (1): luchtvaart en vliegvelden
2002 (2): minderheden
2002 (1): onderhandelingsvertrouwen
2001 (2): stedelijke ontwikkeling
2001 (1): ruimtelijke ordening
2000 (2): geld en economie
2000 (1): namen en naamgeving
1999 (2): derde lustrumbijeenkomst
1999 (1): hoofdsteden
1998 (2): de agrarische sector
1998 (1): klimaat
1997 (2): talen
1997 (1): natievorming
1996 (2): communicatiemiddelen
1996 (1): communicatie
1995 (2): wetten
1995 (1): architectuur