Fantas: kwartaaltijdschrift voor geofictie

De Fantas is het clubblad van het GvG waarin leden artikelen publiceren over hun geo’s en aanverwante zaken. De Fantas verschijnt normaliter vier per jaar. In maart, juni, september en december. De deadline voor kopij zijn halverwege de maand ervoor: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. Wil je een artikel, kaart, tekening of foto indienen aan de redactie, dan kun je die opsturen naar de redactie via de contactpagina.

De Fantas wordt een maand na uitgave op de website gepubliceerd, behoudens interne stukken. Wanneer de auteur uitdrukkelijk aangeeft diens kopij niet openbaar te willen publiceren, worden deze pagina’s verwijderd bij publicatie.

Het gros van de uitgegeven Fantassen is ook beschikbaar bij de Koninklijke Bibliotheek onder ISSN 1381-4818.

Gepubliceerde fantassen

Hieronder vind je een overzicht van de gepubliceerde Fantassen. Oudere Fantassen zijn op te vragen via de redactie.

Fantas 200

Capita selecta
Spetember 2023

Fantas 199

Industrie
Maart 2023

Fantas 198

Landbouw
December 2022

Fantas 197

Dieren
September 2022

Fantas 196

Regio’s
April 2022

Fantas 195

Sport
Januari 2022

Fantas 194

Politieke systemen
Oktober 2021