Wat is het GvG?

Het Genootschap voor Geofictie geeft mensen die geofictie beoefenen (ook wel geofictici genoemd) de gelegenheid om met anderen ideeën uit te wisselen over bedachte landen en werelden en alles wat daarbij komt kijken.

Als lid kun je artikelen insturen naar het clubblad Fantas, de kringbijeenkomsten bijwonen of mee op reis tijdens een geofictieweekend. Het GvG faciliteert ook interactie tussen fictieve landen en dus tussen de bedenkers van die landen in de vorm van interactieprojecten. Dat is één van de aardigste kanten van geofictie: het GvG brengt geofictici bij elkaar.

Het GvG organiseert verschillende dingen voor haar leden:

Fantas

De Fantas is het clubblad van het GvG waarin leden artikelen publiceren over hun geo’s en aanverwante zaken. Wil je een artikel, kaart, tekening of foto indienen aan de redactie, dan kun je die opsturen naar fantas@geofictie.nl. De Fantas wordt een maand na uitgave op de website gepubliceerd, behoudens interne stukken. Wanneer de auteur uitdrukkelijk aangeeft diens kopij niet openbaar te willen publiceren, worden deze pagina’s verwijderd bij publicatie.

Kringbijeenkomsten

Ongeveer twee keer per jaar komen de leden van het GvG bij elkaar op de zogenaamde kringbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is niet alleen de Algemene Ledenvergadering (ALV), maar is er ook tijd en ruimte om eigen projecten en geo’s te presenteren en te bespreken. Ook is dit een mooi moment om eventuele nieuwe aspirant-leden te verwelkomen, om naar interessante gastsprekers te kijken en luisteren en om onderlinge interactieprojecten te onderhouden of nieuwe deelnemers te werven. Ben je geen lid en wil je aanwezig zijn bij een kringbijeenkomst? Meld je dan aan!

Geofictieweekenden

De geofictieweekenden zijn activiteiten die voor leden een heel weekend of zaterdag of zondag in beslag nemen. Hierbij wordt een programma georganiseerd ergens in of buiten Nederland. Vaak zijn daarbij gastsprekers uitgenodigd of wordt er een interessante tour gedaan. Al met al leveren deze weekenden volop inspiratie voor geofictici op, naast een boel gezelligheid.

Interactieprojecten

Met mede-geofictici in één wereld je eigen land runnen is een interessante hobby die jouw geo wat minder geïsoleerd kan doen voelen. De acties van jouw fictieve natie kan gevolgen hebben voor die van de andere deelnemers, met alle drama, hilariteit of fictieve geschiedschrijving als gevolg.

Word lid!

Lid worden van het Genootschap voor Geofictie is gratis! Mocht je een donatie doen van minstens €30,- per jaar, dan heb je ook recht op een papieren versie van de Fantas. Gebruik het inschrijfformulier of neem contact op met het secretariaat via onze contactpagina als je je wilt aanmelden of als je vragen hebt.

Schrijf je in!