Educatie

Geofictie is niet alleen een leuke hobby, ook kun je er veel van leren. Bij het creëren van een fantasieland is het immers handig kennis te hebben van de echte aarde. Wanneer de geo bijvoorbeeld op de bestaande aarde ligt moet er met allerlei aardse omstandigheden rekening worden gehouden; een nieuw land ten noorden van Nederland maakt dat de geoficticus zich moet verdiepen in de geschiedenis van dit gebied. Vanzelfsprekend is men ‘vrijer’ in zijn fantasie wanneer een eiland in zee wordt gecreëerd. Maar ook dan is er een afhankelijkheid van aardse omstandigheden. Een eiland in de Atlantische Oceaan is waarschijnlijk al eens gekoloniseerd geweest door grote Europese mogendheden. En dan heeft dat weer invloed op hoe de gebouwen er in de steden op het fantasie eiland uitzien, of het landschap.

Van geofictie kun je dus veel leren. Daarom is het een geschikt leermiddel om in het onderwijs te gebruiken. Met name op de basisschool, omdat veel leerlingen dan in de leeftijd zijn dat ze fantasie leuk vinden. Theo Balvers, een van de oprichters van het Genootschap voor Geofictie, is positief over de toepassing van geofictie als leermiddel. Hij heeft als docent op een basisschool diverse geofictieprojecten met zijn klassen gedaan. Meestal begon hij met het tekenen van een basiskaart van een fantasieland. Vervolgens werkten kleine groepjes leerlingen verder aan deelkaarten. Hierbij kwamen aspecten van diverse schoolvakken aan bod, zoals taal, rekenen of biologie. Balvers heeft in de loop der jaren ervaren dat veel van zijn leerlingen het leuk vinden aan het geofictieproject te werken. Het stimuleert hun creativiteit en doet een beroep op het vermogen tot samenwerken. Belangrijk vindt hij dat er altijd een duidelijk leerelement in blijft. De werkelijkheid mag nooit door geofictie worden verdrongen. De beste periode voor de start van een project is het einde van het schooljaar, in de periode na afsluiting van de CITO-toets. Meestal is er dan meer tijd voor.

Informatie en advies
Bij het genootschap zijn er leden die al eens eerder geofictieve projecten voor bedrijven en/of scholen hebben gedaan. Tevens kan het genootschap op ad-hocbasis advies of informatie verstrekken over de educatieve waarde van geofictie.

Voor vragen of informatie over de mogelijkheden:
stuur een e-mail aan het secretariaat: secretariaat@geofictie.nl of kijk op www.edufictie.nl

Leave a Reply