Archief

In de meer dan 30 jaar dat het Genootschap voor Geofictie bestaat zijn er al veel werelden bedacht en uitgewerkt. Het merendeel van deze werelden zal in de gedachten van de bedenkers nog steeds voortleven, maar wellicht niet actief worden bijgehouden op papier of landkaart. In deze sectie van de site kan informatie worden opgezocht over oude(re) werelden die niet meer actief door één of meerdere mensen worden bijgewerkt.

Wellicht dat de hier getoonde informatie als inspiratie dient of op z’n minst voor enige nostalgie bij menigeen. Als je werelden of ideeën mist, plaats dit dan op de Faceboekgroep van het GvG.

Voorlopige inhoud (moet bijgewerkt/geplaatst worden);

Periodieken in het archief van het GvG; (alle periodieken zijn opvraagbaar op pdf-formaat)

Leave a Reply