button_projecten_narrow button_geos_narrow button_links_narrow

 

NAJAARS KRINGBIJEENKOMST VOOR LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP VOOR GEOFICTIE

DATUM:
ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

TIJD:
Aanvang: 13.00 uur (zaal open om 12.30 uur)
Niet leden welkom vanaf 14.00 uur

LOCATIE:
Het Kloosterhuis
Grotestraat 71
5836 AC Sambeek

Beste lid van het Genootschap voor Geofictie,

Hierbij ben je uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op Zaterdag 3 november 2018. Zoals altijd in het najaar zal de bijeenkomst beginnen met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden zijn hierbij van harte welkom. Niet-leden zijn van harte welkom na de ALV, d.w.z. vanaf 14.00u.
Tijdens de ALV wordt het financieel jaarverslag ter goedkeuring overlegd aan de ALV. Dit verslag zal z.s.m. digitaal worden doorgestuurd.

Belangrijk is de verkiezing voor de functies van penningmeester en secretaris. De huidige secretaris/penningmeester heeft aangegeven deze twee functies graag te willen overdragen aan een ander lid van het GvG.
Stemmen over deze functies kan ook schriftelijk of per e-mail tot vrijdag 2 november 13:00. Uitleg over de procedure volgt binnenkort per mail.

Na het huishoudelijke deel van de bijeenkomst begint de kring, die begonnen wordt met het gebruikelijke rondje langs de geo’s. Dit jaar kunnen we uitgebreid in het archief van het GvG struinen, aangezien we in hetzelfde gebouw als het archief zitten.

PROGRAMMA:
12.30 Zaal open, gelegenheid elkaar bij te praten, tips en ervaringen uit te wisselen

13.00 Aanvang kringbijeenkomst met ALV.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige ALV
4. Aanpassing website (de status)
5. Financiën
6. Verkiezing secretaris en penningmeester
7. W.v.t.t.k.
8. Rondvraag
9. Sluiting

14.00 Korte pauze

14.15 Rondje langs de geo’s

15.00 Gelegenheid elkaars werk te bekijken, het archief te bekijken

17.00 Sluiting kringbijeenkomst

AANMELDING
Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk, doch wel wenselijk. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat AT geofictie.nl of je stuurt een bericht naar ons postadres.

ROUTEBESCHRIJVING
Per NS/openbaar vervoer: treinreizigers vinden op zaterdag helaas geen bus naar Sambeek. Het is ongeveer een half uur lopen.
Neem de straat tegenover het station (de Bilderbeekstraat). Ga vlak voor de voorrangsweg aan het eind een klein straatje rechts in (de Begijnenstraat) en blijf die stug volgen, ook als het een fietspad wordt en een slinger maakt. Na de nieuwbouwwijk zie je al meteen de kolossale kerktoren van Sambeek. Daar moet je heen. Linksaf de Zandsteeg in, en op de voorrangsweg (de Grotestraat) rechtsaf. Na ongeveer 200 m is rechts het Kloosterhuis. De ingang is de deur van de kapel.

Per auto: automobilisten kunnen vanaf de A73 of A77 de richting Sambeek aanhouden. Parkeren kan het beste op het Pastoor de Vochtplein (tegenover de kerk).